Ezberleri Beraber bozacağız

Her çocuk, alanında ve yetenekleri dahilinde bir dahidir. Ve hiçbiri zihnimizdeki ezber kalıplara sığacak gibi sıradanlığı kabul etmez. Ve işte bu noktada zihnimizdeki tabuları, çocuk eğitimine karşı bilinen yanlışları, çocukların psikolojisinin inşasında atılan eksik temelleri beraber onaracağız. Her çocuk, özel ve kıymetlidir. Çocukların içindeki dahileri çıkarabilme görevini beraber üstlenelim…

Ve bu görevi icra ederken de 4 temel ilkeyi hayatımıza geçirelim. Çocuk Eğitiminde 4S Kuralı: Sevgi, Saygı, Sabır, Sebat…

Evlat Edinilen Çocuklar

SEVGİ

Sadece sevgi dolu bir bakış, bir insanın hayatını değiştirebilir. (Osho)

Sabır

SABIR

Sabrınız gücünüzden daha çok şey başarır.

Saygılı Çocuk

SAYGI

Saygı kayığına binmeden sevgi denizi geçilmez.

Sebat Etmek

SEBAT

Kazananlar hiç hata yapmayanlar değil, asla pes etmeyenlerdir.

Sık Sorulan Sorular

SSS

Psikologlar üniversitelerin psikoloji bölümünden mezun olurlar. Psikoloji alanında yüksek lisans eğitimi alarak uzman psikolog ünvanına sahip olurlar. Psikologlar bireysel terapi, psikolojik danışmanlık, aile terapisi ve evlilik terapisi uygulayabilirler.

Psikologlar, psikolojik değerlendirme, psikolojik testler ve psikolojik danışmanlık uygulamaktadırlar. Psikologlar öncelikle danışanlara terapi süreci hakkında bilgi verirler. Ardından sorunu kapsamlı olarak değerlendirerek, danışanların ihtiyaçlarını tespit ederler. Danışanların sorunlarına ve ihtiyaçlarına bağlı olarak, uygun yöntem ve tekniklerle psikolojik sorunların çözümüne katkı sağlamak üzere çalışırlar.

Psikologlar yetişkin danışanlarla, ailelerle ve çocuklarla çalışabilirler. Belli bir kesim üzerinde uzmanlaşabilmek adına yetişkin, çift ya da çocuk üzerine bir seçim yapılması daha bilinçli bir karar olabilir. 

Ülkemizde 1982 yılında çıkarılan bir yasayla pedagoji bölümü kapatılmıştır. Bu alanın yerine yerine devlet, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik mezunlarını pedagog olarak atamaya başlamıştır. PDR ya da yurtdışında Pedagoji alanında lisans eğitimi alan kişiler pedagog ünvanı kullanabilmektedir.

Bir pedagog ya da psikolojik danışman çocuklara eğitim verebilir, ailelere çocuk eğitimi konusunda danışmanlık yapabilir ama çocukları terapi ve tedavi edemez. Çocukların psikolojik sorunlarını tedavi etmek, çocuk psikologunun veya çocuk psikiyatristinin görevidir. Pedagog olan kişilerin terapi yetkisi alabilmesi için “Klinik Psikoloji” alanında yüksek lisans + doktora eğitimi almaları gerekir.

Psikiyatri uzmanı; zihinsel, duygusal ve davranışsal yetilerde görülen bozukluklar üzerine çalışan kişilerdir. Bu gibi bozuklukları incelemek, teşhis etmek ve tedavi etmek ile görevlidirler. Tıp Fakültesi eğitimi aldıktan sonra Psikiyatri alanında uzmanlık yaparak bu ünvanı alırlar. İlaç yazma yetkisi psikiyatristlere aittir. Psikiyatrist harici hiçbir psikolog, pedagog, psikolojik danışman ilaç yazamaz.

Psikiyatri hekimleri Tıp fakültelerinden mezun olduktan sonra Psikiyatri alanında ihtisas yapan kişilerdir. Psikiyatrik hastalıklar konusunda uzmanlaşmışlardır ve farmakoterapi yani ilaç tedavisi uygulama yetkinlikleri bulunmaktadır. Psikologlar ise Psikoloji bölümünden mezun olmuşlardır ve eğitimleri psikofarmakoloji ve medikal tedavilerin uygulanması konusunda bir yetkinlik sağlamamaktadır. Her iki mesleğe mensup uzman da belli ekollerde psikoterapi eğitimlerini tamamladığı takdirde psikoterapist olarak çalışabilmektelerdir. Her iki meslek dalı ruh sağlığı alanında dirsek temasında çalışmaktadır ve pek çok çalışma alanında ekip arkadaşı olarak mesleklerini icra etmektelerdir.

Psikoterapi kişiye özel bir sağaltım yaklaşımı ve aynı zamanda farkındalıklarınızı geliştireceğiniz bir “yol” olduğundan ötürü bu yolda kimin size rehberlik edeceği önemlidir.

Psikoterapistinizi seçerken dikkat etmeniz gereken en önemli unsur öncelikle eğitimdir. Psikolog, Psikolojik Danışman ve Psikiyatri Uzmanları Psikoterapist olabilirler.

Elbette gerekli yetkinliklerin bulunması da her zaman yeterli olmayabiliyor. Danışan ve Psikoterapistin uyumu ve aradaki güven ilişkisinin kurulması psikoterapi sürecinin kilit öneme sahip hususlarından olduğu için ilk seanslarda bu konuda fikir edinmek tercih edilmektedir.

Uzmanın, Psikoloji ve ya Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanında 4 senelik lisans eğitimini tamamlamış, bu alanlardan mezun olduktan sonra psikoloji, çocuk psikolojisi ve gelişimi alanında yüksek lisans yapmış olması önemlidir. 

Uzmanın aktif olarak çocuklarla görüşmesine,oyun terapisi eğitimini tamamlamış ve bu alanda süpervizyon almış olmasına, çocuk psikolojisiyle ilgili eğitimler almaya devam etmesine dikkat edin. Oyun terapisi çocuklarla çalışırken kullanılan en etkili yöntemdir. Çünkü çocuğun dili oyundur.

Anaokulu öğretmenlerinin kendilerini pedagog olarak tanıttığı ve bu alanı suistimal ettikleri görülüyor, uzmanınızın 4 yıllık Psikoloji veya Psikolojik Danışmanlık & Rehberlik bölümlerinden mezun olmuş olmasına dikkat etmelisiniz. 

Elbette çocuklar ile çalışabilmek için çocuk seven, jest ve mimikleri ile çocuklar ile iyi anlaşabilen, izlediği ekol çizgisinde ebeveynlik çizginize yakın bir uzman bulmak da kriter olarak görülebilir.

Online Terapi ya da danışmanlık dünya da uzun yıllardır kullanılmasına rağmen ülkemiz için çok yeni bir konu. Online danışmanlık; profesyonel bir terapistin internet üzerinden sizinle soru ve sorunlarınız üzerinde çalışması, psikolojik destek ve yardım iletmesi sürecidir.

Görüşme esnasında sessizliğin sağlanması ve korunması önemlidir. Bu nedenle odada televizyon, müzikçalar ve benzeri elektronik aletlerin kapalı olması dikkatinizin dağılmaması ve görüşmenin verimli geçmesi için gereklidir.

Tıpkı yüzyüze görüşmelerde olduğu gibi online görüşmelerde de gizlilik ve mahremiyet, sağlanması gereken temel bir koşuldur. Konuşulanların başkaları tarafından duyulmasını önlemek amacıyla görüşme yapılacak odada gerekli düzenlemelerin önceden yapılmış olması önemlidir.

Görüşmelerin bölünmemesi amacıyla odaya girip çıkan insanlar olmamasına yönelik önlemler alınmalı; cep telefonunun tamamen kapalı ya da sessize alınmış ve uzak bir yerde tutulması konusunda gereken özen gösterilmelidir.

Online Terapi Hangi Durumlarda Uygun Değildir?

  • Psikiyatrik atak veya psikiyatrik kriz durumları için uygun değildir.
  • Psikotik bozukluk öyküsü olanlar için uygun değildir.
  • Disosiyatif bozukluklar için uygun değildir.
  • 18 yaşın altındaki kişiler için uygun değildir.
  • Aile ve çift terapisi için uygun değildir.
  • Şiddetli depresyon, intihar düşünceleri ve kendine zarar verme gibi durumların varlığında uygun değildir.
  • Kişinin başkaları tarafından zarar gördüğü durumlar için uygun değildir.
  • Kişinin başkalarına zarar verme riskinin bulunduğu durumlar için uygun değildir.
  • Alkol ve Madde bağımlılığının tedavisinde uygun değildir.
  • Cinsel İşlev Bozukluklarının tedavisi için uygun değildir.